Konfirmasjon gjennom opplevelse og deltagelse


Vi satser på konfirmanter!

 

Informasjonsmøtet for konfirmanter 2022 som skulle vært 9. mars ble avlyst pga. smittesituasjonen i Kristiansand. Skriftlig informasjon er sendt i posten til alle våre medlemmer i det aktuelle årskullet. 

Påmelding her

Konfirmanttiden i Tveit menighet skal være en god opplevelse for ungdommene.

Vi har undervisning, men det er ikke skole. Kunnskaping betyr at ungdommene er med på å skape kunnskapen, samtalen og diskusjonen er viktig, og vi bruker også kirkerommet i undervisningen. Opplæring handler både om kunnskap og opplevelser.

Vi ønsker ikke at prisen for konfirmantarbeidet skal bli for høy, men det koster å dra på leir, og å leie inn ulike foredragsholdere osv. Vi opplever at det er god støtte i menighetene og raushet overfor ungdomsarbeid og konfirmantarbeid. Prisen har vi satt på ca. 3000,-, men pris SKAL aldri være et hinder for at ungdommer får gå konfirmanttiden sin hos oss. Har du lyst å gi en gave til konfrimasjonsarbeidet i Tveit, så kan dere vippse til #662299

Vi ønsker å ha god dialog med foreldre, og satser på å få til et informasjonsmøte/foreldremøte før sommeren. Det er viktig for konfirmantene at foreldrene stiller opp når de er med på gudstjenester osv. Vi trenger også hjelp til kjøring og matlaging til samlingene. Kommunikasjonen med de påmeldte og foresatte går på SPOND. Alle påmeldte vil få mer informasjon om dette.

Programmet for året ligger under her. Det kan selvfølgelig komme endringer, men dette er omtrent slik året vil se ut.

I juni 2022 reiser vi på konfACTION. Det er en leir som samler 1000 konfirmanter fra hele landet. Gå gjerne inn på Youtube og søk på konfACTION 2019, så vil dere få litt inntrykk av hvordan leiren ser ut.

UT-Ungdomskirken Tveit er navnet på ungdomsarbeidet i Tveit menighet. Vi håper at konfirmantene ila. Konfirmasjonsåret også blir en del av UT, og at noen fortsetter i miljøet også etter konfirmasjonstiden. Kanskje noen av årets konfirmanter vil være med som ledere for neste års konfirmanter.

Er det noe dere lurer på, så ikke nøl med å ta kontakt!!

Hilsen

Sokneprest Jens Olai Justvik – 90910311 – jens.olai.justvik@kristiansand.kommune.no

BROSJYRE 2021-2022

 

Tilbake