Trosopplæringsabonnent


Vi ønsker alle barn velkommen til å være med på trosopplæringstiltak i menigheten vår. Frem til nå har vi kunnet sende ut invitasjon i brevform til medlemmer (dvs. de som er døpt i Dnk), og tilhørende (som betyr barn av medlemmer). I januar i år ble «tilhørende» tatt ut av medlemsregisteret, og dermed er det kun medlemmer som får invitasjoner fra oss.

Men NÅ blir det mulig for alle å melde sine barn som trosopplæringsabonnenter. Det vil si at de kan få invitasjoner til arrangement hos oss selv om hverken barn eller foreldre/foresatte er medlemmer.

Måten du gjør dette på, er å gå inn på kirken.no/minside. Her logger du inn med bankID, og det kan du gjøre uavhengig av om du er medlem eller ikke. Når du har logget inn, får du spørsmål om du har barn som ikke er døpt, men ønsker informasjon om trosopplæring. Så registrerer du navn og fødselsdato på barnet, og da er du i systemet, og vil motta invitasjoner fra oss. Enkelt og greit! Ønsker du ikke lenger å motta slike invitasjoner, er det bare å logge inn igjen og trekke samtykket. Alle opplysninger blir slettet automatisk når barnet fyller 15 år.

Velkommen til oss!!

 

Tilbake