Tveit kirke får nytt tak


Vår omtrent 900 år gammel kirke trenger en opprustning. I den forbindelse skal det skiftes tak og spir.

Les mer
 

Tveit kirke får nytt tak


Vår omtrent 900 år gammel kirke trenger en opprustning. I den forbindelse skal det skiftes tak og spir.

Les mer

Stille stund


Annenhver tirsdag (partallsuke) er du hjertelig velkommen til å ta en stille stund med bønn, tenning av lys eller annet i kirkesalen på menighetshuset mellom kl. 11.30 og 12.00

Les mer
 

Stille stund


Annenhver tirsdag (partallsuke) er du hjertelig velkommen til å ta en stille stund med bønn, tenning av lys eller annet i kirkesalen på menighetshuset mellom kl. 11.30 og 12.00

Les mer

Velkommen til høsttakkefest


Søndag 24. september klokken 11:00 inviteres du til festgudstjeneste i Tveit kirke.

Les mer
 

Velkommen til høsttakkefest


Søndag 24. september klokken 11:00 inviteres du til festgudstjeneste i Tveit kirke.

Les mer

En kort "duft" av 17. søndag i treenighetstiden

Her får du prekenteksten for 17. søndag  i treenighetstiden lest av sokneprest Jens Olai Justvik.

Les mer

Velkommen som konfirmant i 2024

Mer informasjon og påmelding for deg som tenker på konfirmasjon til neste år.

Les mer

Offentliggjøring av valgresultat

Se valgresultatet her

Les mer

Trosopplæringsabonnement

Vi ønsker alle barn velkommen til å være med på våre trosopplæringstiltak.

Les mer

Skolestartgudstjeneste

Søndag 27. august inviterte vi til skolestartgudstjeneste i Tveit kirke.

Les mer

Podcast fra kirken i Kristiansand

Her finner du podcast fra kirken i Kristiansand .

Les mer

Nye e-post adresser

I forbindelse med at Kristiansand kirkelige fellesråd bytter dataleverandør får vi nye e-post adresser fra 11.mai.

Les mer

Menighetsuke

God oppslutning om vår Menighetsuke.

Les mer

VIPPS

Vi benytter VIPPS i forbindelse med betaling for deltakelse på arrangement, kontingenter og til kirkeoffer.

Les mer

Kjære besøkende til menighetskontoret

Dersom vi av ulike grunner ikke er på kontoret i åpningstiden, kan dere nå oss på telefon.

Les mer

Bli fast giver

Tveit menighet har vært og er avhengig av personer som gir økonomisk støtte til barn- og ungdomsarbeidet.   

Les mer

Lydopptak av taler ved Gudstjenester

Les mer

Misjonsprosjekt

Tveit menighets misjonsprosjekt i Egypt har hovedfokus på - stefanusbarna og utdanningssenteret Anastasia gjennom Stefanusalliansen. 

Les mer

Menighetsbladet

Les mer

Følg oss på Facebook

Få med det informasjon om det som skjer i menigheten - Følg oss på Facebook

Les mer