Konfirmasjon


Du er velkommen til å bli konfirmant i Tveit menighet, om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig. Hvis du ikke er døpt, kan du vurdere å la deg døpe før konfirmasjonsgudstjenesten (alle som blir konfirmert er døpt først).

 

 

Målet med konfirmanttiden er at ungdommer skal oppleve godt fellesskap, bli bedre kjent med Jesus og få brukt sine gaver i tjeneste for andre.

 

Dette er hva du kan vente deg:

  • Du blir en del av et nytt fellesskap på samlinger og leir.
  • Du drar på KonfACTION i regi av KRIK i Bø Sommerland. Her er det aktiviteter for enhver smak og du treffer over tusen andre konfirmanter.
  • Du får tid til å utforske de store spørsmålene i livet sammen med andre.
  • Du lærer mer om kristen tro og deg selv. Du blir bedre kjent med hva du tror på og hva som er viktig for deg.
  • Du får engasjere deg for andre mennesker.
  • Du deltar på varierte og spennende konfirmantsamlinger gjennom året. Vi snakker om tro, men også livet på godt og vondt. 

Konfirmasjonsdagen er lørdag 21. september 2024.

Påmeldingsfrist: 9. oktober

Les vår informasjonsbrosjyre her.

Viktige datoer 

Datoene under er obligatoriske for konfirmantene.

Vi oppfordrer foresatte og eventuelt andre som står konfirmanten nær til å delta på gudstjenestene som konfirmantene deltar på. Se datoene som er merket med en *

Dato 

Tidspunkt 

Hva 

Fredag 20.10.23 

1800-2100 

Bli kjent-kveld 

Søndag 22.10.23 *

1100 

Presentasjonsgudstjeneste m/foreldremøte 

Søndag 26.11.23 

1800 

Felles ungdomsgudstjeneste med Hånes 

Torsdag 14.12.23 *

1900 

Lysmessa 

Fredag 08.03.24


Ungdomskveld i Tveit sammen med Hånes

Tirsdag 19.03.24 

1700-1900 

KN-aksjon. Konfirmantene er bøssebærere.

21.06 - 25.06.24 

 

KonfACTION

Søndag 01.09.24 *

1100 

Samtalegudstjeneste 

Lørdag 21.09.24 *

 

Konfirmasjonsgudstjeneste 


Lederne for konfirmantene er:
Sokneprest Jens Olai Justvik

Trosopplærer Lise Jortveit Foshaugen

I tillegg har vi frivillige som vil være med gjennom året.