Vikarer i vårt barne- og ungdomsarbeid


Mange har fått med seg at vi har noen vikarer i staben dette året, og her er en kort presentasjon av dem.

Her er litt informasjon om hvem vikarene er og hva de skal arbeide med. I tillegg til disse har vi også hatt hjelp av Therese D. Gabrielsen med blant annet prosjektkor før jul,

Tomine Eieland Dalene
Student 3. året på lærerstudiet
Tlf. 91606696

Tomine er vikar for Lise i arbeidet blant ungdom. 
Hun har jobbet sammen med Jens Olai i konfirmantundervisningen fra våren 2022,  og vil følge det kullet som er nå, frem til Lise kommer tilbake etter sommerferien 2023.  Tomine har også ansvar for UT (ungdomskirken Tveit) sin ungdomsklubb.

 

Elisabeth Sæth Brennsæter
Fagarbeider: barn og ungdom. Jobber på Wilds Minne skole.
Tlf. 90960937

Elisabeth er vikar for Lise i arbeidet blant barn. Hun har ansvar for noen av de arrangementene som er bare en gang eller en helg, som for eksempel Fest på slottet for 4 åringene og Englesøndag.
 

Tilbake