Nytt tak og tårn på Tveit kirke


I forbindelse med opprustning og skifte av tak på Tveit kirke, er det oppdaget mer råte en først antatt.

Råteskadene gjelder i hovedsak spir og øvre del av tårnet. Dette medfører dessverre at arbeidet tar lenger tid, og vi kommer et stykke ut på nyåret før alt er ferdig. Vi ser at det var på høy tid å få gjort dette arbeidet, og er takknemlig for at vi har sluppet unna enda større skader på vår kjære, ca 900 år gamle kirke.

 

Tilbake